Jemný úvod do fraktálů.

Martin Hinner, 1999

1. Úvod
2. Historie
3. Jednoduché fraktály
4. Výpočet fraktální dimenze
5. Juliovy množiny
6. Mandelbrotova množina
7. Newton
8. Ostatní fraktály
9. Pro progamátory
10. Galerie fraktálů
11. Použitá literatura, odkazy na Ineternetu


Copyright (c) 1999 Martin Hinner, http://martin.hinner.info