Pro programátory

Fraktály je možné díky složitosti výpočtu kreslit pouze na počítačích. Proto ani zde nemůžou chybět programy na zobrazení fraktálů. Mým cílem nebylo udělat super-fractal zoomer, ale jednoduché prográmky, které ukáží i začínajícímu programátorovi jak snadno lze fraktály zobrazovat a počítat. Pokud hledáte kvalitní fractal zoomer, nenaleznete jej zde. V poslední kapitole naleznete odkazy na Internetu, kde si použitelný software můžete stáhnout.

Všechny programy jsou napsány pro DOS v Borland C/C++. Používají knihovnu (lze-li těch pár funkcí takto nazvat) gr.c na kreslení grafiky v režimu 320x200x256.

Popis funkcí knihovny gr.c:
Funkce Argumenty Popis
putpix int x (X-ová souřadnice)
int y (Y-ová souřadnice)
int color (barva)
Nakreslí na obrazovku bod na souřadnice x,y o barvě color. Souřadnice jsou v rozmezí [0,0]..[319,199] a barva je 0..255. Při kreslení se použije aktuální paleta, viz funkce setpal.
initg (žádné) Tato funkce inicializuje grafický režim 320x200x256 pomocí služeb VGA-BIOSu.
doneg (žádné) Ukončí grafický režim a vrátí se do textového režimu.
setpal int n (index palety)
int r (červená složka)
int g (zelená složka)
int b (modrá složka)
Tato funkce nastaví RGB složky zadané barvy s indexem n. N může nabývat hodnot 0..255, tedy počet barev. Jednotlivé složky nabývají hodnot 0..63.

K dispozici jsou tyto soubory:

gr.c (...) Grafická knihovna
mandelbrot.cpp mandelbrot.exe Program zobrazující Mandelbrotovu množinu
julia.cpp julia.exe Program zobrazující Juliovy množiny
henon.c henon.exe Program zobrazující Hénonův atraktor
kingdrm.c kingdrm.exe Program zobrazující fraktál King's dream