PP-05

Navrhl jej VÚVT.Vyráběn byl od 1986 v ZVT B.Bystrica. Počítač vychází z PP-03 a M 16-1. Hardware je založen na i8086,128 nebo 256 KB RAM.Na počítači byly provozovány operační systémy PP DOS,MIKROS-86,MS DOS.

zrejme jen mala serie.

Personální počítače PP 05 vycházel z řešení Personálního počítače PP 03 s tím rozdílem, že základní deska a paměť mikropočítače SM 50/40-1 byla nahrazena základní deskou a pamětí mikropočítače M 16-1 a kazeta měla rozvedenou 16bitovou sběrnici I-41. Později bylo možné systém kompletovat is podsystémem vnější

paměti na 130 mm pevném disku.

Software

Programové vybavení PP 05 sestávalo z operačního systému MIKROS 86, jehož rezidentní část byla uložena v paměti EPROM. K dispozici byl také překladač z jazyka BASIC

Reference

Zpět
Licence CC-BY-NC-SA. Poslední editace: 2024-07-12 15:41:05