JPR-8

Též nazýván SAPI.Navrhl jej Ing. Eduard Smutný.Vyráběn byl od 1976 v Tesla Elstroj.

JPR-8 je procesorová jednotka souboru SAPI, jednodušší než JPR-12.

Určení

Jednotka JPR8 je druhým typem řídící jednotky systému SAPI, kde plní funkci malého řídícího počítače, zejména pro takové případy, které požadují programové řízení několika přídavných zařízení podle pevného programu a kde by nasazení jednotky JPR 12 bylo neekonomické.

Popis JPR-8

Jednotka programového řízení JPR-8 je 16ti bitový dvouadresový počítač s pevnou délkou slova. Obsahuje tenkovrstvou paměť EAROM a feritovou paměť. Paměť EAROM slouží pouze jako čtecí programová paměť a její pevný program obstarává obsluhu přídavných zařízení. Program se nahrává v přípravku (PRZ), který není součástí jednotky JPR8. Tenkovrstvá paměť má kapacitu 512 slov / 16 bitů. Feritová paměť slouží jako datová paměť. Má kapacitu 256 slov / 8bitů. paměť je koincidenční typu 3D.

Aritmeticko-logická jednotka (ALJ)

Tato jednotka slouží k realizaci aritmetických a logických operací. Její základní součástí je sčítačka. Požadovanou funkci ALJ nastaví řadič pomocí řídících vstupů. Výstup sčítačky je přes modifikátor spojen se 16 registry RRAM, s B registrem, registrem RI (instrukcí) a s registrem adresy BA. Výstup sčítačky je připojen na S-sběrnici, na kterou je připojena tenkovrstvá paměť, feritová paměť a přes přizpůsobovací desku ASB přídavná zařízení. Toto uspořádání umožňuje jednoduché přepisování obsahu paměti do registrů, z registrů do paměti, z přídavných zařízení do registrů apod. Signály, které řídí tyto přepisy generuje řadič.

Hlavní registry ALJ

Zpět


Licence CC-BY-NC-SA. Poslední editace: 2024-06-24 20:39:08