JPR-12

Též nazýván SAPI, SAPI-12.Navrhli jej Ing. Eduard Smutný,Tesla Elstroj.Vyráběn byl od 1976 v Tesle Strašnice. Počítač vychází z Elbit-100.

JPR-12 je procesorová jednotka souboru SAPI.

Ve velkém se vyskytovala na benzínových pumpách a fungoval na nich "předchůdce CCS".

V roce 1969 byl zaměstnán v Tesle Elstroj (vývoj), kde se na něj obrátil jeho bratr Tomáš Smutný, že se mu podařilo získat izraelský minipočítač ELBIT-100. Eduard na jeho základě zkonstruovat minipočítač JPR-12. K procesorovému modulu JPR-12 byla vyvinuta konfigurovatelná stavebnice nazvaná SAPI-12 určená především k řízení technologických procesů nebo jako laboratorní počítač pro měření a sběr dat.

Technický popis

Technický popis souboru SAPI navazuje na technické podmínky souboru SAPI TPTE 12-650/75. V této části je jen všeobecný popis, podrobný popis jednotlivých zařízení je v dalších dílech. Z jednotlivých zařízeni a dílů souboru SAPI lze vytvořit minipočítačový systém, který je určen pro sběr dat, sekvenční řízení, řízení přenosu dat a všeobecně pro takové aplikace, které potřebují programovatelnou řídící jednotku bez velkých nároků na kapacitu paměti. Systém vytvořený ze souboru SAPI je založen na programovatelných řídících jednotkách - jednotce programového řízení JPR 12 (minipočítač) a jednotce programového řízení JPR 8 (mikropočítač).

Existence dvou úrovní řídících jednotek s jednotnou definicí obvodů propojení umožňuje velice pružné vytváření systémů podle požadavků jednotlivých aplikací. Jednoduché programování řídících jednotek zajišťuje pružnost výstavby systému i po programové stránce. V souboru SAPI jsou začleněny prostředky pro přenos dat na střední vzdálenosti, které umožňují práci systému v aplikacích, u nichž je třeba centralisovaně řídit nebo provádět sběr dat ze vzdálenějších pracovišť Všechny přenosové prostředky zajišťují obousměrný přenos informací, což umožňuje nejen sběr dat, ale i zpětné řízení a přenos informací.

Základní předností souboru SAPI je jeho stavebnicovost, založená na použití paralelního a sériového propojení, která umožňuje mnoho způsobů propojení přídavných zařízení a řídících jednotek.

Soubor SAPI se skládá z následujících skupin dílů, které umožňují výstavbu systému:

Řídící jednotky

V systému SAPI jsou k disposici dva typy řídících jednotek. Centrální řídicí jednotkou systému je minipočítač JPR 12 s délkou slova 12 bit s kapacitou paměti 4k slov.

Podrobný popis JPR 12 je v popise 4XV 120 005. Další řídící jednotkou je mikropočítač JPR-8 s délkou slova 8 a 16 bit s kapacitou paměti programu 512 slov 16 bit a pamětí dat 256 slov 8 bit. Jednotka programového řízení JPR-8 umožňuje připojit přídavná zařízení přes stejné obvody propojení jako jednotka JPR 12. Tím je umožněno volit typ řídící jednotky podle požadavků aplikací, při stejné možnosti volby přídavných zařízení. Mikropočítač JPR -8 je vhodný zejména pro takové aplikace, které požadují programové řízení několika přídavných zařízení podle pevného programu, který je u JPR-8 uložen v programovatelné ROM paměti realizované na tenkých magnetických vrstvách.

Jednotky propojení

Vstupní / výstupní zařízení se k řídícím jednotkám připojují přes desky propojení. Desky propojení se umisťují do jednotek propojení. Jednotky propojení tedy slouží pro snadné připojování V/V zařízení k JPR 12 a JPR 8.

Jednotek propojení je několik druhů.

Jednotka propojení JPN

JPN převádí tzv. standardní propojení JPR 12 na univerzální propojení, které jednak zjednodušuje desky obvodů propojení a současně rozšiřuje možnosti přerušovacího systému JPR 12. Univerzální propojení dále umožňuje volbu přenosových rychlostí pro sériový přenos. Univerzální propojení sjednocuje propojení jednotek JPR 12 a JPR 8. Jednotka propojení JPN mé čtyři varianty, které se liší počtem desek propojení, které jdou připojit k jednotce propojení.

Jsou to:

Jednotka propojení JPU 16

JPU 16 je stejné jako jednotka JPN 16, ale protože se připojuje k jednotce JPR 8, která má univerzální propojení, neobsahuje základní desku propojení ZDP. Do jednotky lze umístit 8 desek propojení pro V/V zařízení a 8 jednotek přenosu dat.

Pracuje-li jednotka JPR 8 ve funkci přijímací jednotky, lze do jednotek JPR 8 - JPU 16 umístit 11 jednotek pro přenos dat JPD, 11 jednotek propojení sériového přenosu PSN a desku propojení řídících jednotek PRK*

Jednotka propojení JPS

JPS je jednotka, přes kterou lze k JPR 12 připojit např. zařízení pro dálkové měření a signalizaci DMS 40, DMS 80, DMS 16*

Do jednotky JPS lze umístit desku PMS, 1-10 desek VMS a zbytek doplnit deskami propojeni pro V/V zařízení. Jednotka JPS je stejná jako JPN 16, ale navíc obsahuje kabeláž pro desky VMS a PMS.

Definice standardního a univerzálního propojení.

a/ Standardní propojení.

Standardní propojení je systém propojení jednotky, JPR 12. Propojení obsahuje 8 adresových linek, 12 obousměrných datových linek, 4 linky pro hlášení žádosti o přerušení, 1 linku řídící (kanálový impuls).

Podrobný popis standardního propojení jednotky JPR 12 je uveden v technických podmínkách JPR 12 TPTE 12 - 639/74.

b/ Univerzální propojení.

Jednotka JPR 12 má standardní propojení, které není vhodné pro stavebnicové připojování V/V zařízení. Proto je standardní propojení převedeno na univerzální propojení. Univerzální propojení obsahuje jednotka propojení JPN, JPS a řídící jednotka JPR 8.

Univerzální propojení obsahuje:

12 jednosměrných výstupních datových linek VÝST 0 - VÝST 11

12 jednosměrných vstupních datových linek VST 0 - VST 11

8 adresových linek v pozitivní logice X4-X1, Y4-Y1

8 adresových linek v negativní logice /X4-/X1, /Y4-/Y1

3 řídící linky (KI, IS, PS)

6 linek rozvodu kmitočtu

Součástí univerzálního propojení je přerušovací systém, a rozvod napájecích napětí.

Seznam související dokumentace

Počítače odvozené od JPR-12

Následující počítače vychází z JPR-12, nebo byly JPR-12 inspirované:

Reference

Zpět
Licence CC-BY-NC-SA. Poslední editace: 2024-06-24 20:38:36