M3T320

Též nazýván IT20.Navrhl jej VÚMS.Vyráběn byl od 1984 do 1990 v Metra Blansko. Hardware je založen na MH3000.

Oficiální popis

Základní jednotka inteligentního terminálu M3T 320 je určena pro samostatné použití nebo jako součást systému IT 20. Je to stolní přenosný počítač vybavený rozšířeným modulárním interpretem jazyka BASIC.

Mezi hlavní oblasti použití lze počítat:

PŘEDNOSTI

Popis

Základní jednotka v provedení M3T 320 je stolní počítač tvořený procesorem, klávesnicí, displejem, kazetopáskovou pamětí (M3T 320.2) nebo pamětí s pružnými disky (M3T 320.4), napájecím zdrojem, sedmi pozicemi pro vstup/výstupní adaptory a indikačním panelem. Tyto komponenty jsou uzavřeny v kompaktní samonosné skříni

z plastických hmot. Elektronika procesoru i ostatních dílů je postavena na bázi moderních polovodičových prvků. Šestnáctibitový procesor je sestaven z prvků řady MH3000, operační paměť je tvořena polovodičovými dynamickými paměťovými prvky RWM a elektricky programovatelnými prvky EPROM. Displej je vybaven obrazovkou o úhlopříčce 31 cm, grafické motivy a textové znaky jsou vytvářeny rastrem (368 + 16)x 640 bodů jako obraz vymezené části operační paměti RWM. Klávesnice je určena pro styk s programátorem nebo operátorem. Pole klávesnice je rozděleno na alfabetické pole, ediční klávesy, numerické pole, povelové klávesy a pole programově volitelných kláves.

Vestavěná kazetopásková paměť nebo paměť s pružnými disky je určena pro zápis a čtení aplikačních programů v jazyce BASIC i v jazyce ASSEMBLER. Pomocí této jednotky lze uchovávat i data nutná pro práci programů. Napájecí zdroj moderní konstrukce zajišťuje všechna potřebná napětí pro práci terminálu i všech připojených adaptorů. Adaptory zasouvatelné do 7 pozic roštu v/v umožňují využít plnou adresovatelnost určenou pro periferie, to je až 11 samostatně adresovaných vnějších periferií.

Operační systém je uložen v paměti EPROM a sestává z typové části firmware, umožňující programování v interpretačním jazyku BASIC a volitelných modulů firmware orientovaných na vytváření konfigurace doplňkových

technických prostředků. Operační systém může být uživatelem rozšiřován pomocí programů ve strojovém kódu, zaváděných do oblasti paměti typu RWM — v běžném

vybavení jsou dodávány prostředky pro sestavování a ladění programů v jazyku ASSEMBLER. Paměť RWM mimoto slouží k ukládání aplikačních programů (zpravidla sestavených v jazyku BASIC nebo ASSEMBLER). Soubor volitelných modulů je průběžně doplňován. Vytvoření firmwarové sestavy z volitelných modulů provádí výrobní závod na zvláštní objednávku.

Rozsah typového firmware

TECHNICKÉ PARAMETRY

Indikace

STANDBY -— zapnutí síťového napájení

PARITY — chyba paměti :

BUSY — procesor v činnosti

PRINT ALL — současný tisk obsahu zobrazení na systémové tiskárně A, B— programově ovládané (assembler)

WRITE ENABLE — záznam povolen (jen v provedení M3T 320.2)

TAPE READY — KPP připravena (jen v provedení M3T 320.2)

M0, M1- jednotka MFD v pohotovosti (jen v provedení M3T 320.4)

ovládací prvky

vstup/výstupní sběrnice

software

M3T 320.2

systémová kazeta

— Assembler

— DEBUG

— X-REF

Diagnostika

— GRAF1

M3T 320.4

systémový disk

— Assembler

— DEBUG

— X-REF

Diagnostika

— GRAF 1

soubor obslužných programů pro práci s pružným diskem

M3T 320.3

M3T 320.5

systémové programy na zvláštní objednávku na dohodnutém nosném médiu

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

dovolené pracovní prostředí

a) obyčejné, neagresivní, bez vibrací a otřesů, bez vlivu cizích magnetických polí vyjma zemského, při atmosférickém tlaku 84 až 107 kPa

b) relativní vlhkost max. 80 % při teplotě 25 *C

c) rozsah teplot 5 *C až 40 *C :

d) prašnost 0,2 mg/m, z toho max. 3 % částic větších než 3 um (jen u M3T 320.2 a .4)

napájení 220V u %, 50 Hz— 2 %, max. impedance sítě 15 O

příkon max. 500 VA (300 W) — při plném zatížení zdrojů V/V sběrnice

chlazení nuceným oběhem vzduchu podtlakem ve skříni

stupeň odrušení: RO2 podle ČSN 33 4200

doba náběhu: 5 min. / POZNÁMKA: M3T 320.2 v prostředí s teplotou 10 C — 30 min.

Varianty

Vyrábal sa v štyroch vyhotoveniach, posledné už malo 2x 5,25" floppy, predtým kazetopásková jednotka, 8" floppy... Malo to zabudovaný Basic.

M3T 320.2

s kazetopáskovou pamětí

M3T 320.3

s pamětí s pružnými disky

M3T 320.4

M3T 320.5

Reference

Zpět
Licence CC-BY-NC-SA. Poslední editace: 2024-07-07 15:00:22