ADT 4400

Vyráběn byl od 1979 v ZPA Trutnov.

Periferie

Použití

Systém provozní diagnostiky jaderné elektrárny Dukovany

Ve sborníku PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN se uvádí:

Vyhodnocovaní část SPD je založena na. dodávce n.p. Metra Blansko. základem vyhodnocovací části je číslicový počítač ADT 4410 nebo ADT4500, diskové jednotky KDP 720 nebo KDP 723, vstup/výstupní systém DASIO 600 a periferní zařízení. Z dodávanéha systémového programového vybavení (SIO, BCS, RTE-C, DOS III) byl využit pro jeden dílčí program u prvních dvou bloků pouze operační systém RTE-C, z statních systémů nebyl z technických důvodů vybrán žádný. Zvláštní (neobchodní) cestou byl zajištěn operační systém RTE-II, který se stal hlavním softwarovým systémem počítačů SPD u prvních tří bloků. Pro další dodávku počítačů SPD se počítá s implementací operačního systému DOS IV.

Reference

Zpět
Licence CC-BY-NC-SA. Poslední editace: 2024-05-22 15:54:09